OK
 • Address:Aftab Alley-Shafagh St.
  Dadman Blvd.-Shahrak-E-Ghods-Tehran- Iran

  آدرس:تهران – شهرک قدس – بلوار شهید دادمان
  خیابان شفق - کوچه آفتاب

 • Call Us: 02183362960
  Info@dot-co.ir

  تماس با ما : 02183362960
  Info@dot-co.ir

پروژه هایی که انجام دادیم

پروژه های ما

پل کوزه ای دریاچه ارومیه

بارگیری، حمل و نقل دریایی و نصب و راه اندازی پل قوس: طول: 100 متر، وزن: 1300 تن

مصرف آب دریای موبین

147/5000 بارگیری، حمل و نقل و نصب و راه اندازی کلرهای بتنی در مجموع وزن 71800 تن و آمپر؛ با طول کل 1.3 کیلومتر در دو مسیر.

(EPC2) امکانات سالمن دریایی

حمل و نقل و ؛ نصب 5 کت، 7 تاپساید و آمپر؛ 4 پل

پروژه نوسازی بهرگانسر

نصب و راه اندازی 1 پلت فرم تولید 1 سه ماهه زندگی: 1300Mt 2500 Mt نصب و راه اندازی حمل و نقل از LQ و PP تاپس

فازهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی 6و7و8

حمل و نصب سیستم SPM از جمله PLEM، SPM بوئینگ.

پروژه توسعه نوسازی میدان نفتی رشادات

نصب و راه اندازی حمل و نقل یک یخچال (800Mt)

اجرای پروژه بارگیری، حمل و نصب جکت سه پایه22

18B اجرای پروژه بارگیری، حمل و نصب جکت سه پایه

13B اجرای پروژه بارگیری، حمل و نصب جکت سه پایه